• Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
PowerPro

Đặt hàng Trực tuyến Nhanh hơn, Dễ dàng hơn Dành riêng cho Nhà phân phối của Gates!
Giải pháp đặt hàng trực tuyến của chúng tôi giúp các nhà phân phối được ủy quyền dễ dàng cung cấp dịch vụ khách hàng ngay lập tức:

  • Kiểm tra khả năng sẵn sàng của sản phẩm- quý khách hàng không cần phải chờ đợi
  • Đặt hàng 24/7
  • Tìm kiếm catalog
  • Lưu lại đơn đặt hàng thường xuyên để thuận tiện hơn cho những lần mua sau
  • Cộng dồn đơn đặt hàng, gửi một lần
  • Thông tin theo dõi đơn đặt hàng

Truy www.gatespowerpro.com.sg cập để biết thêm thông tin.

powerpro-ipad.jpg