• English
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
Tài liệu Giới thiệu Sản phẩm & Catalog
 • AR
  • Product Brochures & Catalogues
   • Industry Category Product Catalog# Download Year
    Xe khách & Xe tải hạng nhẹ Đai đồng bộ Đai Cam Original PowerGrip® 498-3093 1.pngDownload 2008
    Xe khách & Xe tải hạng nhẹ Đai Micro-V® Đai EPDM Micro-V® N/A 3.pngDownload 2008
    Xe khách & Xe tải hạng nhẹ Bộ căng đai tự động & Ròng rọc Bộ căng đai tự động và puli DriveAlign™ thumb_16_0.pngDownload
    Xe khách & Xe tải hạng nhẹ Máy bơm nước Máy bơm nước thumb_17_0.pngDownload
    Xe tay ga Xe tay ga Đai xe tay ga Powerlink® NA 9-12.pngDownload 2011
    Xe tải hạng nặng Đai Đai Tru-Power™ V10 & V13 N/A 13.pngDownload
 • IR
  • Product Brochures & Catalogues
   • Industry Category Product Catalog# Download Year
    Đai Thang Công nghiệp Đai thang Giải quyết vấn đề Predator® 12798 7/13 Untitled_0.pngDownload 2013
    Đai Thang Công nghiệp Đai thang Giải quyết vấn đề Quad-Power® III Untitled_5.pngDownload
    Đai Đồng bộ Công nghiệp Đai Đồng bộ Giải quyết vấn đề PowerGrip® GT®3 Untitled_16_0.pngDownload
    Đai Đồng bộ Công nghiệp Đai Đồng bộ Độc đáo Đai Đồng bộ Mectrol Polyurethane của Gates Untitled_2.pngDownload
    Thị trường & Ứng dụng Thị trường & Ứng dụng Thiết bị Chống xoay DraftGuard™ Untitled_4.pngDownload
 • Videos
 • Gates Kết nối Châu Á (Thư thông báo)