• English
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
Tuyên bố về Tính riêng tư

Tuyên bố về Tính riêng tư cho www.gatesunitta.com

Gates Unitta Asia đưa ra tuyên bố về tính riêng tư này để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với quyền riêng tư. Những điều khoản sau  đây tiết lộ việc thu thập thông tin và sự phổ biến những thông tin này của chúng tôi cho trang web: www.gatesunitta.com.

 

Việc sử dụng thông tin của bạn

Gates Unitta Asia thu thập thông tin người sử dụng theo nhiều cách khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau trên trang web của chúng tôi. Một số thông tin cá nhân và trong công việc sẽ được thu thập khi bạn đăng ký hay điền vào phiếu mẫu. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp những thông tin như tên, địa chỉ, email, số điện thoại, số fax, tên công ty, mã vùng, nghề nghiệp, ngành nghề và những thông tin cá nhân khác. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin bảo mật cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba. Mục đích chính của việc thu thập những thông tin này là để cá nhân hóa và tăng cường việc sử dụng trang web của chúng tôi, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, cung cấp cho họ những thông tin mà chúng tôi nghĩ họ sẽ quan tâm, và đưa ra những nội dung theo sở thích của họ. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin liên lạc của khách hàng thu thập được từ các mẫu đăng ký để gửi cho người sử dụng những thông tin về công ty và đối tác của chúng tôi. Thông tin liên lạc của khách hàng cũng được sử dụng để liên hệ khi cần thiết. Người sử dụng có thể loại bỏ sự liên hệ này bằng email thông qua Gates bất kỳ lúc nào. Những yếu tố nhận diện duy nhất (ví dụ như số tài khoản của khách hàng) thỉnh thoảng được thu thập để xác minh lại danh tính của người sử dụng, dùng làm số tài khoản trong hệ thống lưu giữ của chúng tôi, và cho những mục đích khác. Những dữ liệu về nhân khẩu và tiểu sử sơ lược cũng có thể được thu thập ở trang này. Trang này chứa những liên kết tới các trang khác. Gates Unitta Asia không chịu trách nhiệm đối với tính riêng tư hoặc nội dung của những trang web liên kết này.

 

Thông tin lưu lại (Cookies)

Là một phần trong dịch vụ cá nhân hóa của chúng tôi, đôi khi Gates Unitta Asia sẽ sử dụng cookies để theo dõi thông tin của người sử dụng. Cookie chỉ đơn giản là một tập tin dữ liệu nhỏ được gửi từ trang web bạn truy cập và lưu trữ trong ổ cứng máy tính của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookies để chuyển tải những nội dung được cá nhân hóa đáp ứng những sở thích của bạn và cho những mục đích khác như đo lường lưu lượng dữ liệu được trao đổi qua trang web. Gates Unitta Asia cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để quản lý hệ thống và theo dõi.

 

An ninh

Trang này có những biện pháp an ninh nhằm tránh ngăn chặn mất mát, lạm dụng và thay đổi những thông tin thuộc quyền quản lý của chúng tôi.

 

Lựa chọn/Opt-Out

Gates Unitta Asia có thể gửi cho bạn một thư điện tử liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, những cập nhật về trang web, cũng như những đề xuất đặc biệt nếu như bạn khai rằng bạn muốn nhận được những đề xuất này khi đăng ký tại Gates Unitta Asia. Trang web của chúng tôi cũng cho phép người sử dụng ngừng nhận thông tin từ phía chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin về khách ghé thăm, mặc dù đôi lúc chúng tôi cần phải gửi đến bạn những thông tin mà chúng tôi thấy quan trọng qua thư điện tử. Trang này cho phép người sử dụng những lựa chọn sau để loại bỏ thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi để không có liên hệ với chúng tôi trong tương lai hoặc không nhận dịch vụ của chúng tôi.
1. Thông qua (những) mẫu đăng ký trực tuyến.

 

Cập nhật về Tuyên bố này

Gates Unitta Asia có quyền cập nhật Thông báo về Chính sách này bất cứ lúc nào. Mọi cập nhật sẽ được đăng lên trang web. Nếu không đồng ý với Tuyên bố về Tính riêng tư được cập nhật, bạn có thể sử dụng  quy trình loại bỏ (Opt-Out) để loại bỏ thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bản Tuyên bố về Tính riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày: 9/13/05.

 

Sửa đổi/Cập nhật

Trang này cho phép người dùng lựa chọn những cách sau để sửa đổi những thông tin đã cung cấp trước đó.
1. Thông qua (những) mẫu đăng ký.

 

Liên hệ với trang web

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tuyên bố về tính riêng tư này, về những hoạt động của trang web, hay về những thỏa thuận của bạn với trang web, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.